Jak długo ważne jest pozwolenie wodnoprawne w Polsce?

Prawidłowe i zgodne z przepisami korzystanie z zasobów wodnych to nie tylko kwestia zrównoważonego rozwoju, ale także poszanowania środowiska. W Polsce ustalone są określone zasady regulujące korzystanie z wód i związanych z nimi aktywności. W tym artykule odpowiemy na pytanie: jak długo są ważne pozwolenia wodnoprawne oraz jakie są konsekwencje naruszenia zasad prawnych?