Jakie informacje zawiera ekspertyza środowiskowa?

Przygotowanie ekspertyzy środowiskowej wynika zazwyczaj z konieczności przedstawienia odpowiednim jednostkom dokumentacji umożliwiającej uzyskanie zgody środowiskowej na realizację przedsięwzięcia. Inwestor może jednak z własnej inicjatywy i dla zminimalizowania ewentualnego ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia zlecić opracowanie takiego zestawienia. Pozwala ono uzyskać cenne informacje na temat stanu środowiska naturalnego obecnego na określonym obszarze. Co powinna zawierać ekspertyza …

Jakie informacje zawiera ekspertyza środowiskowa? Read More »