Telefon   +48 600 299 676

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

dokumenty na biurku

Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w skrócie określana mianem decyzji środowiskowej – stanowi kluczowy dokument administracyjny wydawany w ramach procesu inwestycyjnego.

Czytaj więcej

raport

Kiedy sporządzany jest raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najistotniejszych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (tzw. decyzji środowiskowej), który inicjuje przeprowadzenie oceny oddziaływania danej inwestycji na otoczenie.

Czytaj więcej

raport

Jakie informacje zawiera raport środowiskowy?

Niektóre z realizowanych inwestycji budowlanych – jak budynki, drogi, fabryki, sztuczne zbiorniki wodne i wiele innych – oddziałują na otoczenie w szczególny sposób, przez co mogą okazać się potencjalnym zagrożeniem zarówno dla środowiska naturalnego, jak i okolicznych mieszkańców.

Czytaj więcej

dokumenty

Kiedy wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Jeśli istnieje ryzyko, że planowane przedsięwzięcie może mieć wpływ na otoczenie, zgodnie z prawem należy podjąć odpowiednie działania, które pozwolą stwierdzić, czy faktycznie ma to miejsce.

Czytaj więcej

dokumenty

Karta informacyjna przedsięwzięcia - co zawiera?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to dokument niezbędny dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na jego podstawie odpowiednie organy mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Jak ją przygotować, aby przyspieszyć wydanie decyzji środowiskowej?

Czytaj więcej

operat wodnoprawny

Co to jest operat wodnoprawny?

Niektóre sposoby korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych wiążą się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Do jego otrzymania potrzebne będzie opracowanie operatu wodnoprawnego, który stanowi analizę planowanego przedsięwzięcia pod kątem oddziaływania na środowisko oraz stosunków wodnych na danym obszarze. Przekonajmy się, kiedy przygotowanie operatu będzie potrzebne i co powinno się w nim znaleźć.

 

Czytaj więcej

wprowadzanie wody

Jakie elementy zawiera operat wodnoprawny? 

Operat wodnoprawny to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. To z kolei jest wymagane do wykonywania szeregu czynności związanych z zasobami wodnymi, takich jak na przykład: 

Czytaj więcej

pozwolenia wodnoprawne

Kiedy potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego?

Korzystanie z wody nie wymaga występowania o specjalne pozwolenia, jeżeli jest ona wykorzystywana w gospodarstwie domowym lub przy działalności rolniczej. Będzie tak nawet w przypadku budowy ujęcia w postaci niewielkiej studni głębinowej czy przydomowej oczyszczalni ścieków. Sytuacja ulegnie jednak zmianie, jeśli planowane zużycie wody lub ilość odprowadzanych ścieków będzie większa, a także, jeżeli używanie wody będzie prowadzone w ramach działalności gospodarczej. W takich sytuacjach nieodzowne stanie się wystąpienie o pozwolenie wodnoprawne. Przekonajmy się, kiedy będzie ono potrzebne i jak można je uzyskać.

 

Czytaj więcej