Jesteś tutaj:

Jakie elementy zawiera operat wodnoprawny? 

Operat wodnoprawny to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. To z kolei jest wymagane do wykonywania szeregu czynności związanych z zasobami wodnymi, takich jak na przykład: 

  • pobór wody 
  • regulacja poziomu wody 
  • wpływanie na przepływ wód 
  • nawadnianie i odwadnianie gruntu 
  • wprowadzanie wody oraz ścieków do zbiorników wodnych 
  • przeprowadzanie przez wody płynące obiektów mostowych, rurociągów oraz linii elektrycznych i telekomunikacyjnych 

Operat wodnoprawny sporządzany jest przez osobę pragnącą takie pozwolenie uzyskać lub na jej zlecenie. Jest to dokument wykonywany według konkretnego schematu, zawierający wiele istotnych i przy tym niezbędnych elementów, więc do jego właściwego skomponowania warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Z czego składa się opisowa część operatu wodnoprawnego?

Ponieważ operat wodnoprawny jest kluczowym elementem ubiegania się o pozwolenie na korzystanie z zasobów wodnych, musi zawierać wszelkie niezbędne informacje zarówno na temat danego obiektu, jak i czynności, które mają zostać na nim przeprowadzone. Ich początkiem jest karta tytułowa z datą i danymi umowy, a także personaliami osoby wykonującej dokument oraz ewentualnie jej zleceniodawcy. W dalszej części operatu muszą znajdować się również dane instytucji, do której kierowany jest wniosek o przyznanie pozwolenia, a także podstawa prawna sporządzonego dokumentu.  Bardzo ważne również, aby operat wodnoprawny zawierał dane obiektu wodnego, którego dotyczy, w tym jego adres oraz status prawny, a także dokładny opis planowanych czynności: ich charakteru, zakresu oraz okresu, w którym mają zostać przeprowadzone. Istotne są też takie szczegóły jak planowane działania w przypadku przerwania prac oraz przewidywany wpływ planowanych czynności na stan obiektu.

Jak sporządzić graficzną część operatu wodnoprawnego?

Operat wodnoprawny zawiera również część graficzną, składającą się przede wszystkim z planów oraz map. Najważniejszy jest szczegółowy plan samego obiektu oraz okolicznych terenów. Istotne są również dokładne schematy znajdujących się na danym terenie urządzeń wodnych oraz dane właścicieli pokazywanych na mapie gruntów. O konieczności zamieszczenia wszystkich tych elementów mówi artykuł 132 ustawy Prawo wodne, która zawiera wytyczne dotyczące operatów wodnoprawnych.

Scroll to Top