• Analizy porealizacyjne
 • Operaty wodnoprawne
 • Raporty początkowe
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie
 • odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Inne dokumenty i ekspertyzy

Jesteś tutaj:

Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) sporządza się dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyszczególnionych w rozporządzeniu. Stanowi ona podstawę do zajęcia stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

W wielu wypadkach fachowo przygotowana karta informacyjna zapewnia wystarczającą ocenę zagrożeń dla środowiska a tym samym eliminuje konieczność przeprowadzenia skomplikowanej i długotrwałej procedury OOŚ.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnej z ustawą przy udziale specjalistów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, oddziaływania na powietrze, hałasu, gospodarki odpadami. W razie potrzeby wykonujemy również inwentaryzację przyrodniczą terenu inwestycji

 • profesjonalne wsparcie w kontaktach z organem wydającym decyzję środowiskową, wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji do czasu uzyskania prawomocnej decyzji.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]