• Analizy porealizacyjne
 • Operaty wodnoprawne
 • Raporty początkowe
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie
 • odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Inne dokumenty i ekspertyzy

Jesteś tutaj:

Pozwolenie zintegrowane

 

Obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska  objęte są instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Wyszczególniono je w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1169).

Dotychczas opracowane pozwolenia zintegrowane przez nas:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – Polski Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział ZPOW w Skierniewicach. Zamawiający: Polski Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Hortex Holding S.A. O/ZPOW w Skrzyńsku. Zamawiający: Hortex Holding S.A.
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lubawka. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]