Jesteś tutaj:

Przykładowe prace:

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych zbieranych z torowiska linii kolejowej E-20 Warszawa — Terespol na odcinkach: Biała Podlaska – Chotyłów w km 177+500- 187+500, Chotyłów — Małaszewicze w km 187+700- 197+300, Małaszewicze – Terespol w km 202+550-207+400, 210+300-210+607 – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i łącznika Długołęka – GDDKiA we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny: Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku z dna koryta rzeki Odry wraz z poborem wód powierzchniowych do sortowania urobku oraz odprowadzaniem wód z sortowania – na odcinku od km 228+700 do km 229+700 rzeki Odry Hydrokrusz Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Kwisy ścieków powstających na terenie Kopalni i Zakładu Przeróbczego Piasków Szklarskich „OSIECZNICA” Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych powstających w związku z funkcjonowaniem Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych powstających w związku z funkcjonowaniem HOMANIT POLSKA Sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa w Karlinie.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rowu Ł-27 wód opadowych i roztopowych zbieranych z terenu Portu Lotniczego Wrocław oraz ul. Granicznej w rejonie lotniska.– MPWiK S.A. we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną a Niesobem obejmującej budowę tężni solankowej, budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej (oświetlenia), wodociągowej, kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej), przebudowę i budowę nawierzchni utwardzonych, budowę miejsc parkingowych, montaż elementów małej architektury, kładki i drewnianej platformy oraz remont schodów terenowych, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Operat wodnoprawny na wykonanie wylotów wód i ścieków oraz odprowadzanie wód i oczyszczonych ścieków bytowych z budynku nr 32 Akademii Wojsk Lądowych, ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do Cybińskiego Kanału Ulgi oraz rowów wód opadowych
  i roztopowych zbieranych kanalizacją deszczową z obszaru Nowe Zawady w Poznaniu, na odcinku od Ronda Śródka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda z ul. Główną – Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich.
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych dla potrzeb podlewania upraw – R.O.D. „Geolog”.
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych dla potrzeb zasilania systemu naśnieżania trasy narciarskiej na Izerski Stóg – SKI&SUN Sp. z o.o. Sp. k.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Ślęzy wód opadowych i roztopowych zbieranych z terenu SE Pilczyce, R-112 – TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych dla przedsięwzięcia „Budowa mostu przez rzekę Prosnę w miejscowości Bobrowniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi”– Miasto i Gmina Grabów Nad Prosną.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych – myjnia ręczna, samochodowa dz. nr 2/3 AM 18 obręb Południe, ul. Sucha we Wrocławiu – Circle K Polska Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych zbieranych z placu nad parkingiem podziemnym przed Narodowym Forum Muzyki i wód podziemnych odpompowywanych spod płyty fundamentowej parkingu – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na wykonanie przekroczenia pod dnem rzeki Brochówki linią kablową zasilania oświetlenia Parku Brochowskiego, działka 8/1 AM 15 obręb Brochów – Gmina Wrocław.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych powstających w związku z funkcjonowaniem projektowanego przy ul. T Kościuszki 14, 14a we Wrocławiu garażu podziemnego – Unirest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Węgierki oczyszczonych w gminnej oczyszczalni „Waśniów” ścieków komunalnych – Gmina Waśniów.
 • Operat wodnoprawny na lokalizację dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz gromadzenie ścieków na działce nr 53/6 obrębu 4-16-03 w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, znajdującej się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia, na terenie Stacji Elektroenergetycznej R-17 Żmigród – TAURON Dystrybucja S.A.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu odkrywkowej eksploatacji w ramach złoża Osiecznica II – KiZPPS „OSIECZNICA” Sp. z o.o.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartej strzelnicy sportowo myśliwskiej – Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartej strzelnicy sportowo-myśliwskiej – Andrzej Chyliński, 66-440 Skwierzyna.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rumoszu z dna koryta rzeki Odry z wykorzystaniem go do produkcji kruszyw budowlanych – Hydrokrusz Sp. z o.o.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: Budowa stref parkingowych w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego – Gmina Tarnobrzeg.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: Budowa warszawskiego centrum lokalnego „Niedźwiadek” na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy – Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na hodowlę brojlerów kurzych o obsadzie 100 DPJ – Gospodarstwo Rolne Piotr Figiel.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: Budowa hali produkcyjnej z częścią biurowo – socjalną o powierzchni zabudowy ok. 1166,54 m2 i kubaturze 8892,84 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 235 w obrębie 13 Ognica w gminie Miasto Świnoujście znajdującej się obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – SOWA Zakład Obróbki Metali Sowiński Wojciech”
 • Ocena funkcjonalności i skuteczności przejść dla zwierząt wykonanych w ramach obwodnicy Szczuczyna – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
 • Analiza konieczności wykonania raportu początkowego dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Służewie – EKOSKŁAD Sp.z o.o.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przedsięwzięcia „Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników w Gdańsku” – CDM Smith Sp. z o.o.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby wykonania zadania pn.: „Budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej w Gdańsku”
Scroll to Top