Jesteś tutaj:

Kiedy potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego?

Korzystanie z wody nie wymaga występowania o specjalne pozwolenia, jeżeli jest ona wykorzystywana w gospodarstwie domowym lub przy działalności rolniczej. Będzie tak nawet w przypadku budowy ujęcia w postaci niewielkiej studni głębinowej czy przydomowej oczyszczalni ścieków. Sytuacja ulegnie jednak zmianie, jeśli planowane zużycie wody lub ilość odprowadzanych ścieków będzie większa, a także, jeżeli używanie wody będzie prowadzone w ramach działalności gospodarczej. W takich sytuacjach nieodzowne stanie się wystąpienie o pozwolenie wodnoprawne. Przekonajmy się, kiedy będzie ono potrzebne i jak można je uzyskać.

Kiedy jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest nieodzowne, gdy w grę wchodzi pozyskiwanie wody na dużą skalę zarówno, jeżeli realizowana ma być inwestycja przemysłowa, jak i budownictwo mieszkaniowe. O pozwolenie wodnoprawne trzeba wystąpić, jeśli planuje się budowę dużych zbiorników wodnych, a także zlokalizowanej przy wodach powierzchniowych infrastruktury – np. elektrowni wodnych. Pozwolenie należy też posiadać, przystępując do hodowli i pozyskiwania ryb. Pozwolenia wodnoprawne są też konieczne, jeśli inwestycja nie ma wprawdzie związku z wykorzystaniem wód, jednak będzie ulokowana na terenach zagrożonych powodzią – dotyczy to także domów jednorodzinnych czy przydomowych oczyszczalni ścieków. W niektórych przypadkach, gdy chodzi o niewielkie inwestycje np. budowę kąpielisk, dużych pomostów czy budowę stawów o powierzchni do 500 m2 i głębokości do 2 m zamiast pozwolenia wystarczy jedynie dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego.

Jak można uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane przez instytucje na różnym szczeblu administracji państwowej, w zależności od tego, kto sprawuje nadzór nad konkretnym terenem. Pozwolenia wydają Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzór wodny. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym wymaga opracowania operatu wodnoprawnego.

Scroll to Top