Jesteś tutaj:

Pozwolenie wodnoprawne we Wrocławiu

Inwestycje, których realizacja w jakikolwiek sposób ingeruje w stosunki wodne, wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego. Organami odpowiedzialnymi za rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji są regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy rozlewni, nadzory wodne oraz Ministerstwo Infrastruktury. Wniosek należy uzupełnić o operat wodnoprawny. Do obszarów działalności, w których jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, zaliczają się:
  • usługi wodne,
  • szczególnie korzystanie z wód,
  • rekultywacja wód,
  • budowa urządzeń wodnych,
  • regulacja rzek i zbiorników wodnych,
  • zmiany ukształtowania terenu w sąsiedztwie zbiorników,
  • budowa mostów, rurociągów i przepustów oraz linii energetycznych przez śródlądowe drogi wodne lub wały przeciwpowodziowe.
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w przypadku budowy i użytkowania konkretnych typów urządzeń. Są to między innymi instalacje przeciwpowodziowe, sztuczne zbiorniki, obiekty energetyki wodnej, urządzenia stałe do połowu ryb, elementy stałe nabrzeży i przystani.

Pozwolenie wodnoprawne we Wrocławiu

O uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych muszą się również starać inwestorzy, którzy planują dokonywanie zmian lub budowę instalacji na obszarach zagrożonych powodzią. Są one niezbędne w sytuacji, gdy planowania inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Pozwolenie wodnoprawne musi też uzyskać przedsiębiorca, który planuje gromadzenie i przechowywanie w rejonie powodziowym ścieków, środków chemicznych oraz materiałów i substancji mogących doprowadzić do skażenia wody.

Aktem prawnym, który reguluje te kwestie, jest: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Dokument zawiera wykaz takich substancji.

Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych nie jest konieczne w przypadku każdej inwestycji. Jeśli planujesz wykonanie kąpieliska czy budowę wąskiego pomostu, wystarczy jedynie zgłoszenie wodnoprawne w odpowiednim urzędzie. Istnieje też spora grupa prac, które możesz wykonać bez pozwolenia czy zgłoszenia. Jeśli planujesz inwestycję, chcesz przygotować wniosek lub dowiedzieć się, czy jest on wymagany, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy w przygotowaniu operatu i dokumentacji.

Scroll to Top