Jesteś tutaj:

Raport początkowy – stan zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód - Wrocław

Raport początkowy jest dokumentem, który zawiera szczegółową analizę stanu gleby i wód gruntowych w strefie oddziaływania planowanej inwestycji. Standardowo zawiera opis poziomu zanieczyszczeń różnymi substancjami uznawanymi za potencjalnie niebezpieczne dla środowiska. W szczególności powinny to być związki, których wykorzystanie, produkcja lub uwalnianie są częścią planowanego procesu technologicznego. Raport początkowy powinien zawierać wykaz tych substancji, zwłaszcza jeśli ich stosowanie lub uwalnianie wymaga specjalnego pozwolenia. Niezbędny jest też opis prowadzonej działalności obecnej oraz informacja o zadaniach realizowanych wcześniej. Sporządzenie raportu początkowego opiera się na wytycznych określonych przepisami. Substancje powodujące ryzyko są wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dokument pełni formę załącznika do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Dołączenie go jest niezbędne wtedy, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko, a jednocześnie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Dane, które zawiera raport początkowy, stanowią podstawę do późniejszej oceny wpływu zakładu na otoczenie. W ramach naszych usług oferujemy także wykonanie raportu początkowego.
Scroll to Top