• Analizy porealizacyjne
 • Operaty wodnoprawne
 • Raporty początkowe
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie
 • odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Inne dokumenty i ekspertyzy

Jesteś tutaj:

Biooperat oferuje Państwu specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska dla przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych.

 

W zakresie usług znajduje się opracowywanie:

 

 • operatów wodnoprawnych,
 • inwentaryzacji przyrodniczych,
 • inwentaryzacji dendrologicznych,
 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • kart informacyjnych przedsięwzięć,
 • analiz porealizacyjnych,
 • wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
 • wniosków o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów
 • wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
 • innych dokumentów i ekspertyz środowiskowych (m.in.: przeglądów ekologicznych, ocen ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód, projektów planów zadań ochronnych, raportów początkowych, waloryzacji terenu).
W ramach każdego zlecenia firma oferuje profesjonalne wsparcie w kontaktach z urzędami.
Wszystkie projekty prowadzone są, aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego dla Zleceniodawcy rezultatu.
Firma wykonuje zlecenia na terenie całego kraju.
Z uwagi na specyfikę realizowanych usług koszty ustalane są dla każdego Klienta indywidualnie (zawsze jednak konkurencyjnie wobec innych podmiotów działających na rynku).

 

Zapraszam do współpracy.: Kontakt

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]