Kompleksowe usługi z zakresu
ochrony środowiska:

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zezwolenia na zbieranie odpadów
Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Pozwolenia zintegrowane
Inne dokumenty

Kompleksowe usługi z zakresu
ochrony środowiska:

Operaty wodnoprawne
Inwentaryzacje przyrodnicze
Inwentaryzacje dendrologiczne
Dokumenty do wniosków
o wydanie decyzji środowiskowych
Analizy porealizacyjne

Slider

BioOperat - operaty wodnoprawne

Witamy na naszej stronie internetowej!

Nasza pracownia ochrony środowiska oferuje Państwu specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska dla przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych.

W zakresie usług znajduje się opracowywanie: operatów wodnoprawnych, inwentaryzacji przyrodniczych, inwentaryzacji dendrologicznych, raportów środowiskowych, kart informacyjnych przedsięwzięć, analiz porealizacyjnych, wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów, wniosków o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, innych dokumentów i ekspertyz środowiskowych (m.in.: przeglądów ekologicznych, ocen ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód, projektów planów zadań ochronnych, raportów początkowych, waloryzacji terenu).

Właścicielką Bioooeratu jest Ewa Juchnowska, doktor biologii z bogatym doświadczeniem w branży, w tym prawie 20-letnią praktyką w świadczeniu usług w zakresie ochrony środowiska dla przemysłu, sektora gospodarki komunalnej i administracji publicznej.

W ramach dotychczasowej aktywności zawodowej właścicielki leżało przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania: pozwoleń umożliwiających zgodne z prawem korzystanie ze środowiska, decyzji środowiskowych a także specjalistycznych opracowań i ekspertyz. Współpraca zawodowa obejmowała między innymi takie instytucje, jak: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Miejskie Przdsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Generalne Dyrekcje Dróg i Autostrad we Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku, Wraszawie, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Südzucker Polska S.A., Kopalnia Surowców Mineralnych „ Surmin – Kaolin” S.A., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o., Volvo Polska Sp. z o.o.

Poniżej zostały wymienione wybrane opracowania autorstwa lub współautorstwa:

Operaty wodnoprawne

Wykonujemy operaty wodnoprawne zarówno dla zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw jak i osób fizycznych, czy projektantów.

W ostatnich latach realizowaliśmy zlecenia dla: Generalnych Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, Kielcach i Poznaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gmin Bogatynia i Międzychód, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Kopalni i Zakładu Przeróbczego Piasków Szklarskich "OSIECZNICA" Sp. z o.o., HOMANIT POLSKA Sp z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa w Karlinie.

Nasze przykładowe prace:

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych zbieranych z torowiska linii kolejowej E-20 Warszawa — Terespol, Zlecający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i Łącznika Długołęka. Zlecający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych. Zlecający: “HOMANIT POLSKA Sp z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa w Karlinie.
 • Operat wodnoprawny na pobór wód z basenu portowego i odprowadzenie wód po wykonaniu prób szczelności do basenu portowego. Zlecający: KB Pomorze Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z zakładowego ujęcia (studnia nr 1). Zlecający: Schumacher Packaging Sp. z o.o., Zakład Wrocław.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rowu Ł-27 wód opadowych i roztopowych zbieranych z terenu Portu Lotniczego Wrocław oraz ul. Granicznej w rejonie lotniska. Zlecający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych zbieranych z placu nad parkingiem podziemnym przed Narodowym Forum Muzyki i wód podziemnych odpompowywanych spod płyty fundamentowej parkingu. Zlecający: Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych. Zlecający: Legrand Polska Sp z o.o.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu stacji paliw w Brzeźniku. Zlecający: Dragongaz Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych. Zlecający: SKI&SUN Sp. z o.o. Sp. k.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do otwartego rowu ścieków powstających na terenie Pływalni Letniej Orbita. Zlecający: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Operaty wodnoprawne na budowę domów mieszkalnych oraz gromadzenie ścieków na terenach zalewowych.
 • Operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych z rzeki Oławy w celu zasilania stawów i ich piętrzenie w stawach. Zamawiający: Südzucker Polska S.A.

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do ziemi wód z odwodnienia kopalni Stanisław w Rusku. Zamawiający: Jaro S.A.

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rowu (ziemi) wód opadowych i roztopowych z odcinka DW 329 w rejonie Ruszowic. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód rzeki Oławy dla potrzeb ujęć wody pitnej m. Wrocławia oraz odprowadzanie ścieków. Zamawiający: MPWiK S.A. we Wrocławiu.

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do wód (rowu R1) wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych powstających na terenie stacji serwisowej w Długołęce. Zamawiający: Volvo Polska Sp. z o.o.

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK S.A. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, Zamawiający: Gmina Wrocław.

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z zakładowego ujęcia (studnia SW-I). Zamawiający: Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A.

 • Operat wodnoprawny do wniosku o zmianę pozwolenia wodnoprawnego dotyczącą uzgodnienia zrzutu do Fosy Miejskiej wód podziemnych odpompowywanych z terenu Narodowego Forum Muzyki. Zamawiający: Gmina Wrocław.

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych i odprowadzania wód ze Stawu nr 1 – Zakład Produkcyjny „Cukrownia Strzelin”. Zamawiający: Südzucker Polska S.A.

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków do ziemi z terenu Kopalni Surowców Mineralnych „ Surmin – Kaolin” S.A. Zamawiający: Kopalnia Surowców Mineralnych „ Surmin – Kaolin” S.A.

 • Operaty wodnoprawne na wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odc. dróg wojewódzkich DW297, DW354, DW385, DW346, DW363. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód; wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z sieci kanalizacji deszczowej na terenie Wrocławia do rzeki Ślęzy i rowów w zlewni rzeki Ślęzy. Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

 

 WIĘCEJ 

 

 

 • Każdy klient i każdy projekt są dla nas priorytetowe. Stawiamy na doświadczenie, przy każdym zadaniu pracują profesjonaliści, wieloletni praktycy w obszarach oddziaływania gospodarki wodno-ściekowej, hałasu, powietrza, przyrodnicy
 • Projekty realizujemy kompleksowo tzn.: opracowujemy dokumentację, składamy do urzędu i nadzorujemy, aż do uzyskania stosownej decyzji
 • Współpracujemy z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego, projektantami, osobami fizycznymi
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Z uwagi na specyfikę realizowanych usług koszty ustalane są dla każdego Klienta indywidualnie (zawsze jednak konkurencyjnie wobec innych podmiotów działających na rynku)

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]