Operaty wodnoprawne

Opracowywanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych m.in. na: odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych, pobór wód, wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, budowę na terenie zagrożenia powodzią.

Operaty wodnoprawne

Opracowywanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych m.in. na: odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych, pobór wód, wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, budowę na terenie zagrożenia powodzią.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Sporządzanie kart informacyjnych dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ocena zagrożeń dla środowiska – podstawa dla OOŚ. Wsparcie w kontaktach z organem wydającym decyzję środowiskową.

Raport środowiskowy

Wykonywanie raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – obowiązkowych załączników do wniosków o wydanie decyzji dla inwestycji wymagających przeprowadzania procedury OOŚ. Profesjonalne wsparcie do czasu uzyskania prawomocnej decyzji.

Pozwolenie zintegrowane

Sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych w zakresie zgodnym z ustawą POŚ – dla instalacji przemysłowych – stwarzających potencjalnie wysokie zagrożenie dla środowiska (instalacje IPPC).

Analizy ryzyka

Wykonywanie analiz ryzyka zanieczyszczenia ziemi, gleby i wód gruntowych – dołączanych do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w przypadkach, gdy raport początkowy nie jest konieczny.

Raport początkowy

Opracowywanie raportów początkowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych w przypadku instalacji, których eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko takich zanieczyszczeń.

Inwentaryzacje przyrodnicze

Prowadzenie rzetelnych inwentaryzacji przyrodniczych – badań terenowych wykonywanych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego. Tworzenie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych wymaganych dla termomodernizacji budynków.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Sporządzanie kart informacyjnych dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ocena zagrożeń dla środowiska – podstawa dla OOŚ. Wsparcie w kontaktach z organem wydającym decyzję środowiskową.

Raport środowiskowy

Wykonywanie raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – obowiązkowych załączników do wniosków o wydanie decyzji dla inwestycji wymagających przeprowadzania procedury OOŚ. Profesjonalne wsparcie do czasu uzyskania prawomocnej decyzji.

Pozwolenie zintegrowane

Sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych w zakresie zgodnym z ustawą POŚ – dla instalacji przemysłowych – stwarzających potencjalnie wysokie zagrożenie dla środowiska (instalacje IPPC).

Analizy ryzyka

Wykonywanie analiz ryzyka zanieczyszczenia ziemi, gleby i wód gruntowych – dołączanych do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w przypadkach, gdy raport początkowy nie jest konieczny.

Raport początkowy

Opracowywanie raportów początkowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych w przypadku instalacji, których eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko takich zanieczyszczeń.

Inwentaryzacje przyrodnicze

Prowadzenie rzetelnych inwentaryzacji przyrodniczych – badań terenowych wykonywanych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego. Tworzenie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych wymaganych dla termomodernizacji budynków.

Usługi środowiskowe – BioOperat Ewa Juchnowska

Witamy na naszej stronie internetowej!

BioOperat tworzą specjaliści i praktycy, którzy mają gruntowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Są one pomocne w tworzeniu dokumentacji niezbędnej do wydania pozwoleń umożliwiających zgodne z prawem korzystanie ze środowiska, decyzji środowiskowych a także specjalistycznych opracowań i ekspertyz. Powstaliśmy w 2016 roku i zrealizowaliśmy już kilkaset projektów dla różnych branż na terenie całego kraju. Każdy z naszych klientów jest dla nas priorytetowy, dlatego wszystkie projekty prowadzimy do uzyskania satysfakcjonującego rezultatu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top