Jesteś tutaj:

Oferta usług ochrony środowiska

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska dla przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw komunalnych, osób fizycznych.

Opracowujemy: operaty wodnoprawne, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko, pozwolenia zintegrowane, raporty początkowe, analizy ryzyka zanieczyszczenia gleb, ziemi i wód, inne dokumenty i ekspertyzy środowiskowe.

Scroll to Top