Telefon   +48 600 299 676

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane (PZ) wymagane jest dla instalacji przemysłowych stwarzających potencjalnie wysokie zagrożenie dla środowiska (tzw. instalacje IPPC). Instalacje te wyszczególnione są w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. 2014 poz. 1169)

PZ zastępuje pozwolenia cząstkowe na emisje tj.:

 • pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi.

W odróżnieniu od ww. pozwoleń cząstkowych PZ wydawane jest na czas nieokreślony.
Zawartość wniosku o wydanie PZ szczegółowo reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska.

Pozwolenie zintegrowane określa:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości,
 • sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko,
 • wymóg informowania o wystąpieniu awarii przemysłowej,
 • sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji. 

Fabryka

W przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko (substancje wyszczególnione w rozporządzeniu (Dz. U. 2016 poz. 1395) a jednocześnie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, do pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami.

Należy jednak zaznaczyć, że nie każda instalacja klasyfikowana jako IPPC wymaga sporządzenia raportu początkowego. W niektórych przypadkach wystarczające jest (z uwagi na istniejące warunki wodno – gruntowe, czy zastosowane zabezpieczenia środowiska wodno – gruntowego) dołączenie do wniosku o wydanie PZ analizy ryzyka, w której zostanie wykazane, że wykorzystywane substancje nie powodują zanieczyszczenia ziemi, gleby i wód gruntowych.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia integrowanego w zakresie zgodnym z ustawą POŚ,
 • wykonanie analizy ryzyka zanieczyszczenia ziemi, gleby i wód gruntowych a gdy jest to konieczne wykonanie raportu początkowego,
 • profesjonalne wsparcie w kontaktach z organem wydającym pozwolenie, wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji do czasu uzyskania prawomocnej decyzji.